Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

,,Złote Gody'' Państwa Stanisławy i Czesława Bławat

„ZŁOTE GODY” PAŃSTWA STANISŁAWY I CZESŁAWA BŁAWAT

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę”.

Jan Paweł II

Państwo Stanisława i Czesław Bławat zawarli związek małżeński w dniu 02 sierpnia 1969r. w USC Kościerzyna. Jubilaci mają troje dzieci, doczekali się pięcioro wnucząt.

Z okazji „Złotych Godów” z serdecznymi życzeniami, kwiatami i upominkiem odwiedzili Jubilatów: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki i Zastępca Kierownika USC Kaliska Pani Justyna Tomana.

Wójt Gminy Kaliska udekorował Jubilatów medalami Prezydenta RP, przyznawanymi z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Szanownym Jubilatom, z okazji Ich święta, życzymy wiele zdrowia, radości i pomyślności oraz doczekania jeszcze wielu pięknych jubileuszy – wszystkiego najlepszego!!!