Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

,,Złote Gody'' Państwa Barbary i Kazimierza Szarmach

ZŁOTE GODY PAŃSTWA BARBARY I KAZIMIERZA SZARMACH

„Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.”
Henry Bordeaux

Państwo Barbara i Kazimierz Szarmach w dniu 14 lutego 2020r. obchodzili 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
Szanowni Jubilaci poznali się w Starogardzie Gdańskim. Po ślubie zamieszkali z rodzicami Pani Barbary i rozpoczęli budowę własnego domu, do którego wprowadzili się w 1996r.

Jubilaci mają 4 dzieci i 7 wnuków. Oboje pracowali zawodowo, w większości czasu, w zakładzie Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie. Obecnie mimo, że stan zdrowia obojga nie jest najlepszy, wzajemnie się wpierają i troszczą o siebie.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności odwiedzili Jubilatów: Wójt Gminy Kaliska- Sławomir Janicki i Kierownik USC Kaliska- Beata Wysokińska.

Szanownym Jubilatom życzymy, aby każdy wspólnie spędzony dzień przenosił Im nadal wiele radości i pomyślności - wszystkiego najlepszego!!!