Accessibility

,,Złote Gody'' Państwa Alicji i Jana Fehm" …Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…”

Święty Paweł, Biblia, List do Koryntian

W dniu 15.11.1969r. Państwo Alicja i Jan Fehm złożyli w Kościele w Kaliskach, przysięgę małżeńską. Minęło pól wieku i ponownie, w tym samym kościele, Jubilaci wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, tym razem z okazji Jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego.

Prócz gości weselnych i przyjaciół były z Nimi: Ich dzieci, wnuki i prawnuki. Jubilaci mieli 3 dzieci, 6 wnuków i 2 prawnuków.

Jak w każdym związku przeżyli razem wiele chwil radosnych, szczęśliwych, ale i smutnych.

Z okazji „Złotych Godów” serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności i doczekania kolejnych jubileuszów złożyli Jubilatom: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin i Kierownik USC Kaliska Beata Wysokińska.

Życzymy wszystkiego najlepszego !!!