Accessibility
UE

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska, które odbędzie się dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu nr V ze Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy Kaliska z dnia

22 marca 2021 roku.

4. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu.

5. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu  na rok 2022:

a) Informacje Wójta Gminy Kaliska w sprawie projektu budżetu na rok 2022,

b) Informacje Skarbnika Gminy Kaliska w sprawie projektu budżetu na rok 2022,

c) dyskusja

d) wolne wnioski w zakresie projektu budżetu na rok 2022.

6. Opiniowanie projektów uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Kaliska.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                                                   

                                                                    Przewodniczący Komisji Wspólnej

 

                                                                           /-/   Zbigniew Malinowski