Accessibility

Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kaliska, które odbędzie się dnia 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowana tematyka posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie kworum  dla poszczególnych Komisji Rady Gminy Kaliska.

3. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2020 rok.

1) Informacje Wójta Gminy Kaliska S. Janickiego w sprawie budżetu na 2020 rok.

2) Informacje Skarbnik Gminy Kaliska K. Liczywek w sprawie budżetu na 2020 rok.

3) Dyskusja.

4) Wolne wnioski w zakresie projektu budżetu na 2020 rok.

5) Opiniowanie projektów uchwał przez poszczególne Komisje Rady Gminy Kaliska.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek posiedzenia jest również dostępny na stronie internetowej gminy Kaliska w zakładce „eSesja Portal Mieszkańca”

http://www.kaliska.esesja.pl/grupa/12855/wsp%C3%B3lne-posiedzenie-komisji.htm.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                 Zbigniew Malinowski

 

                                                                                     Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                   Wiesława Babińska

 

                                                                                                              Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                      Marlena Narloch

 

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                   Małgorzata Pozorska