Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Małgorzata Pozorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  30.11.2021 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 2 listopada 2021 r.

4. Informacja z realizacji wniosków.

5. Rozpatrzenie skargi.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                  Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                          /-/ Małgorzata Pozorska