Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 01 czerwca 2022 roku  o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena wykonania budżetu gminy za 2021 rok, przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu i sporządzenie wniosku absolutoryjnego dla Wójta Gminy Kaliska za 2021 rok.
  3. Sprawy organizacyjne.
  4. Wolne wnioski. 
  5. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                                                                                               Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                 Marian Kujawski