Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 21 lutego 2022 roku  o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.12.2021 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  4. Wypracowanie zagadnień związanych z przeprowadzeniem kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, na podstawie złożonego przez GOK sprawozdania
    z realizacji udzielonej dotacji w 2021 roku.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski. 
  7. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                    Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej

                                                                     Marian Kujawski