Accessibility

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16 października 2019 roku  o godz. 16:00
w Urzędzie Gminy Kaliska  - sala narad.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24.06.2019 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków.
  4. Kontrola zadania „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie działki nr323/18 w miejscowości Cieciorka oraz 338 w miejscowości Piece, gmina Kaliska”
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                          Zastępca Przewodniczącego  Komisji
                                                                                                                                             Rewizyjnej

             

                                                                                                                                          Marlena Narloch