Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

                                                                                                                                                  Kaliska, 2022-06-22

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Rady Gminy Kaliska

 

                                                                                                            Mieszkańcy Gminy Kaliska

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27.06.2022 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Planowane inwestycje na okres wakacji w szkołach i przedszkolach.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy różne.
  6. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

        Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury                   
                      i Spraw Społecznych

 

                       Teresa Baczkowska