Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Wiesława Babińska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze stanem przygotowania obiektów ZSP do warunków zimowych.
  5. Przedstawienie potrzeb osób i rodzin potrzebujących pomocy w okresie zimowym.
  6. Opiniowanie projektów uchwał Rady gminy Kaliska.
  7. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                       Zastępca  Przewodniczącej

                                                                                                   Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                      Wiesława Babińska