Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  28.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach – Szkole Filialnej w Piecach.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Funkcjonowanie Szkoły Filialnej w Piecach.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady gminy Kaliska.
  6. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.