Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  23.09.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.         Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.

3.         Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.         Podsumowanie akcji letniej w gminie Kaliska: zajęcia dla dzieci, festyny.

5.         Wykorzystanie bazy sportowej przez placówki oświatowe. Informacja o zakresie i wielkości świadczonych usług (ceny).

6.         Informacja na temat szkolenia pracowników przedszkoli i szkół w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7.         Potrzeby placówek oświatowych, wnioski do budżetu na 2019 rok.

8.         Opiniowanie projektów uchwał Rady gminy Kaliska.

9.         Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.

10.       Zakończenie posiedzenia.