Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  26.08.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych orazprzedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Informacja i analiza działalności szkół w roku szkolnym 2018/2019.
  5. Informacja o wynikach nauczania i wyników testów egzaminacyjnych. Wnioski do dalszej pracy.
  6. Stan przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2019/2020 (stan sanitarny i BHP).
  7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  8. Informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji Edukacji,
                                                                                                                           Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                  Teresa Baczkowska