Accessibility

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 29.10.2019 (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Kaliska – sala narad (piwnica).

 

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

5. Opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Gminy Kaliska.

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.