Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i ds. Gospodarczych, które odbędzie się 14.12.2021 (wtorek) godz. 15:30, w sali narad Urzędu Gminy Kaliska

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Kaliska

5. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2022

6. Sprawy bieżące.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.