Accessibility

Zaproszenie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 21 października 2019 roku  o godz.15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpatrzenie skargi na Sołtysa Sołectwa Iwiczno.

5. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie pomnika przyrody.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                           Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                            Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                Małgorzata Pozorska