Accessibility

XXVI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Zbigniew Szarafin zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 29 września 2005 roku (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy Kaliska. Początek o godz. 1500.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 5. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2005 r. 6. Wręczenie Nagrody Rady Gminy dla najlepszego maturzysty w roku szkolnym 2004/2005. 7. Informacja z działań bieżących Wójta Gminy. 8. Zapytania i wnioski. 9. Informacja na temat pracy Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany schematu organizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. . a) przedstawienie opinii Komisji RG b) dyskusja, c) podjęcie Uchwały. 11. Przedstawienie bieżącej organizacji pracy Ośrodka Zdrowia w Kaliskach i zabezpieczenia usług zdrowotnych. 12. Możliwości zmiany formy działalności organizacyjnej Ośrodka Zdrowia w Kaliskach: a) przedstawienie propozycji Wójta Gminy b) dyskusja c) wnioski 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok: a) przedstawienie opinii Komisji RG b) dyskusja, c) podjęcie Uchwały. 14. Wolne głosy. 15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 16. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Zbigniew Szarafin