Accessibility

Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Dnia 13 października  2019r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Na terenie gminy Kaliska głosowano w 3 lokalach wyborczych w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wyborczy mieli możliwość wyboru jednego kandydata z:

-  5 list kandydatów na posłów do SEJMU RP,

- 2 kandydatów na senatorów do SENATU RP.

 

Wyniki wyborów z terenu gminy Kaliska kształtują się następująco:

 

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP

Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

Liczba mandatów

Procent mandatów

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  1 064

   48,47%

       4

    33,33%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

    467

   21,28%

       6

    50,00%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

   380

   17,31%

       0

    0,00%

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

   168

   7,65%

       1

    8,33%

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

   116

   5,28%

       1

    8,33%

Razem

2 195

   100%

     12

    100%

 

 

 

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty

Nazwisko i imiona

Komitet

Okręg wyborczy [siedziba]

ADAMOWICZ Piotr

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

BOROWCZAK Jerzy Stanisław

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

CHMIEL Małgorzata

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

CYMAŃSKI Tadeusz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr 25 [Gdańsk]

MACIEJEWSKA Beata Monika

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Nr 25 [Gdańsk]

NEUMANN Sławomir Arkadiusz

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr 25 [Gdańsk]

POMASKA Agnieszka Dominika

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

SELLIN Jarosław Daniel

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr 25 [Gdańsk]

SMOLIŃSKI Kazimierz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr 25 [Gdańsk]

URBANIAK Michał Piotr

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Nr 25 [Gdańsk]

WAŁĘSA Jarosław Leszek

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 25 [Gdańsk]

 

 

Protokoły obwodowych komisji wyborczych są dostępne pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/221305

 

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

Nazwisko i imiona

Komitet

Liczba głosów

Procent głosów

Liczba mandatów

Procent mandatów

SZYMAŃSKI Antoni

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  1 168

  54,20%

      0

   0,00%

ŚWILSKI Ryszard Jan

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

    987

  45,80%

     1

 100,00%

 

Razem

 2 155

   100%

     1

   100%

 

Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty

Nazwisko i imiona

Komitet

Okręg wyborczy [siedziba]

ŚWILSKI Ryszard Jan

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Nr 66 [Gdańsk]

Protokoły obwodowych komisji wyborczych

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/221305

 

Frekwencja:

Ogółem frekwencja w 3 lokalach wyborczych na terenie gminy  Kaliska wynosiła 53,43%, w tym w poszczególnych obwodach kształtowała się następująco:

 

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Numer

Obwodowa Komisja Wyborcza

Liczba
uprawnionych

Liczba
kart wydanych

Liczba
kart ważnych

Liczba
głosów ważnych

Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych

1

Remiza OSP, ul. Nowowiejska 2b, 83-260 Kaliska

    1 808

    998

    998

    985

       55,20%

2

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach-Szkoła Filialna w Piecach im. Świętego Jana Pawła II, ul. Kościelna 3, 83-261 Piece

    1 061

    553

    552

    540

      52,03%

3

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

    1 316

    686

    686

    670

      52,13%

 

Razem

    4 185

 2 237

 2 236

  2 195

      53,43%