Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wykaz budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

 

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia i opis nieruchomości – lokalu

Nr działki, obręb

Nr księgi wieczystej

Pow. działki

w m2

 

Przeznaczenie nieruchomości;

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości, od podanej niżej ceny przysługuje bonifikata w wysokości określonej w Uchwale Rady Gminy Kaliska

 

 

 

 

 

 

1.

 

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 73,10 m2 położony w miejscowości Cieciorka 6 z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą o pow. 4,40 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 22,80 m2 oraz udziałem wynoszącym 3608/10000 w częściach wspólnych nieruchomości

Działka nr 323/3 obręb Cieciorka

KW nr GD1A/00029162/9

 

Pow. działki 1241 m²

 

Funkcja mieszkaniowa

 

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego:

102.996,00 zł

 

Cena nabycia nieruchomości:

82.396,80 zł

 

Wykaz, na okres od dnia 18 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. włącznie, zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaliskach, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kaliska.pl oraz na www.monitorurzedowy.pl . Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości ustala się do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie.

 

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                          Sławomir Janicki