Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Wręczenie nagrody dla najlepszego maturzysty z Gminy Kaliska w roku szkolnym 2004/2005.

29 września 2005 r na Sesji Rady Gminy w Kaliskach, Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Szarafin wraz z Wójtem Gminy Kaliska – Antonim Cywińskim wręczyli nagrodę dla najlepszego maturzysty z Gminy Kaliska w roku szkolnym 2004/2005. Absolwentem z najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym i osiągnięciami została p. Karolina Hetmańska, zamieszkała w Kaliskach. Po nagrodę pieniążną, którą ufundowała Rada Gminy Kaliska p. Karolina przybyła wraz z mamą, której również gratulowano zdolnej córki i obdarowano bukietem kwiatów.