Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości gruntowych w Bartlu Wielkim i w Kaliskach. Przetargi odbędą się 5 grudnia 2019 r. o godz. 14:30. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenia o przetargach:

 

Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Bartlu Wielkim Ogłoszenie.pdf

Działki z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe w Kaliskach Ogłoszenie.pdf

 

Zgłoszenie udziału w przetargu        

Oświadczenie  

 

 

                                                                                     Bartel Wielki

 

 

                                                                                          Kaliska