Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego w Kaliskach

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie lokalu mieszkalnego w Kaliskach. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00. w Urzędzie Gminy Kaliska w sali narad.

 

Ogłoszenie o przetargu:

 

Ogloszenie.pdf

Zgłoszenie udziału w przetargu

Oświadczenie