Accessibility
UE

W DNIU DZISIEJSZYM ZOSTAŁY POWIERZONE OBOWIĄZKI GOK W KALISKACH PANI IWONIE GRAJEWSKIEJ – MEGGER

W DNIU DZISIEJSZYM ZOSTAŁY POWIERZONE OBOWIĄZKI DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KALISKACH PANI IWONIE GRAJEWSKIEJ – MEGGER

Pani Iwona Grajewska-Megger ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również międzynarodowe studia podyplomowe w zakresie zarządzania - Master of Business Administration (MBA) oraz szereg polskich i zagranicznych kursów
w zakresie rynków kapitałowych i zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektora w uznanych firmach i instytucjach w Trójmieście. Zasiadała w radach nadzorczych spółek. Była pomysłodawczynią powołania i pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Drewna” w Czarnej Wodzie. Pracowała w obszarach prywatyzacji, restrukturyzacji i rozwoju regionalnego, pozyskiwała inwestorów zagranicznych do Polski, prowadząc wymagające negocjacje biznesowe w tym obszarze.

Przez ostatnie trzy lata Pani Iwona Grajewska-Megger zajmowała najpierw stanowisko ds. promocji, a obecnie stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Kaliska. Koordynowała współpracę z miastem partnerskim Reinfeld, współpracowała z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy, współorganizowała lokalne imprezy i uroczystości, co związało ją z tutejszą społecznością i pozwoliło poznać problemy i wyzwania, z którymi mierzy się Gmina Kaliska i jej Mieszkańcy.