Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

„Umowy śmieciowe” nie zapomnij wypowiedzieć

Wojewoda Pomorski przypomina, że od 1 lipca br. za odbiór odpadów komunalnych z naszych posesji odpowiadały będą gminy. To samorządy - a nie jak do tej pory podmioty, z którymi mieliśmy podpisane umowy - będą od nas pobierały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto więc pamiętać, aby w stosownym czasie rozwiązać obowiązujące umowy. W przeciwnym razie może się okazać, że po 1 lipca br. za odbiór odpadów będziemy musieli zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże nas umowa. Aby uniknąć takiej sytuacji już dziś wczytajmy się uważnie w treść posiadanych dokumentów i zwróćmy szczególną uwagę na okres wypowiedzenia wskazany w umowie.

Umowę należy rozwiązać pisemnie tak, aby jej okres obowiązywania upływał z końcem czerwca br. Warto pamiętać, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia. W takich sytuacjach stosowne kroki, celem ich rozwiązania, należy podejmować już dziś. Apel ten dotyczy zwłaszcza osób fizycznych, które indywidualnie podpisywały umowy z odbiorcami odpadów. Należy podkreślić, że z dniem wejścia w życie nowych regulacji dotychczasowe umowy nie tracą automatycznie ważności.
Zmiany zasad w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowane są przepisami ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  niektórych innych ustaw.

źródło: www.gdansk.um.gov.pl

 

Wójt Gminy Kaliska przedstawia poniżej wzór rozwiązania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych wraz z listą aktualnych firm wywożących u Państwa odpady komunalne. Pismo, dotyczące rozwiązania umowy, należy wysłać do przedsiębiorstwa, z którym mieliście Państwo zawartą umowę.

 

 

WZÓR

 

.................... dnia ………........

……………….....………....…                                                        (miejscowość)

(nazwisko i imię)

…………………………………

………………………………….

(adres zamieszkania)

 

...................................

....................................

....................................

(nazwa przedsiębiorstwa)

 

 

Rozwiązanie umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

Proszę o rozwiązanie umowy zawartej w dniu ________________ z posesji położonej w ___________________ przy ul. _______________________          z zachowaniem określonego w zawartej umowie okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem na dzień 30.06.2013r.

 

………………………..

            (podpis)

 

 

 

Adresy firm świadczących usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych:

 

  1. SITA Pomorze, ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna, tel.586865205;

 

  1. Przedsiębiorstwo „KOLTEL” s.c. M.T. Kolbusz; 83-200 Starogard Gdański ul. Droga Owidzka 2a; tel. 585611091;

 

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.; 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22; tel.585623067;