Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Szkolenie dla rolników

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaprasza na 1 dniowe szkolenie „Kodeks dobrych praktyk rolniczych” w województwie pomorskim.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: 1. Podstawowe źródła zanieczyszczenia wód i negatywne zanieczyszczenia azotanami dla ludzi i zwierząt. 2. Prowadzenie produkcji rolniczej zgodnie z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 3. Opracowanie bilansu azotu, planu nawożenia i zasad przechowywania nawozów. 4. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej, w tym gleby i zasobów wodnych oraz zapobieganie erozji. 5. Utrzymywanie czystości i porządku oraz rolnicze wykorzystywanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych. 6. Podstawy prawne wprowadzania i konsekwencji nieprzestrzegania zasad Kodeksu Dobrej praktyki przez rolnika.

Szkolenia takie będą odbywać się w okresie od października 2005 do marca 2006. Jeśli do udziału zgłosi się 25-30 rolników z danego terenu, to na tymże terenie będzie mogło odbyć się szkolenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; Priorytet – „Wspomaganie zmian i dostosowaną w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3 „Szkolenia”.

Szczegółowe informacje: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Projekt Szkoleniowy SPO, 82-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, tel./fax (0-22) 843-75-32, e-mail: runowski@alpha.sggw.waw.pl, www.sggw.waw.pl