Accessibility

STUDZIENICE - OFERTA INWESTYCYJNA pod budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe - przetarg 17.04.2014

STUDZIENICE - OFERTA  INWESTYCYJNA

pod budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe

 

Właściciel:

Gmina Kaliska

Powiat Starogardzki

Województwo Pomorskie

 

Opis terenu:

Obszar pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,899 ha  składający się z 6 działek
o powierzchniach:

- działka nr 144/6 – 0,2272 ha

- działka nr 144/7 – 0,2237 ha

- działka nr 144/8 – 0,0827 ha

- działka nr 144/9 – 0,1169 ha

- działka nr 144/10 – 0,1351 ha

- działka nr 144/11 – 0,1134 ha

 

Orientacyjna cena: 35 PLN za 1 m2 + VAT

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszar ten przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Klasa gruntu: PsVI, PsV. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane jest uzbrojenie terenu w sieć wodociągową. Istnieje dostęp do drogi publicznej, a  w pobliżu działek znajduje się transformator energetyczny.

Odległość do wsi gminnej Kaliska wynosi ok. 5 km. 

Drogą asfaltową można dojechać do drogi krajowej nr 22 - tzw. „berlinki”, oddalonej o ok. 3 km.

 

Do pobrania – mapa terenu

Ogłoszenie o  przetargu - 17.04.2014

 

Osoby do kontaktu:

Leszek Burdyński, tel. 58/5889201,e-mail: l.burdynski@kaliska.pl

Bożena Pozorska, tel. 58/5889201, e-mail: promocja@kaliska.pl