Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25.09.2005

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie KALISKA w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 25.09.2005

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kaliskach Siedziba: OSP w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2b

1. Kasperkowicz Barbara - Przewodnicząca Komisji 2. Czeplina Ewa - Z-ca Przewodniczącej Komisji 3. Kwiatkowska Anna - Członek Komisji 4. Nagórska Danuta - Członek Komisji 5. Osowicka Lidia - Członek Komisji 6. Rozmanowska Grażyna - Członek Komisji 7. Rybacka Alicja - Członek Komisji 8. Schmidt Kamila - Członek Komisji 9. Szarmach Hanna - Członek Komisji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Piecach Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piecach, ul. Kościelna 3

1. Sabiniarz Tomasz - Przewodniczący Komisji 2. Baczkowska Karolina - Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Banul Małgorzata - Członek Komisji 4. Boba Karolina - Członek Komisji 5. Kaczorowski Grzegorz - Członek Komisji 6. Karolak Agnieszka - Członek Komisji 7. Kaszubowska Anna - Członek Komisji 8. Kutela Daniel - Członek Komisji 9. Świeżawska Janina - Członek Komisji Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kaliskach Siedziba: GOK w Kaliskach, ul. Długa 18

1. Partyka Hanna - Przewodnicząca Komisji 2. Szmidt Janina - Z-ca Przewodniczącej Komisji 3. Gołuńska Maria - Członek Komisji 4. Górnowicz Monika - Członek Komisji 5. Karolak Helena - Członek Komisji 6. Kutela Karolina - Członek Komisji 7. Liczywek Przemysław - Członek Komisji 8. Lipska Jagoda - Członek Komisji 9. Osowicki Henryk - Członek Komisji