Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – dofinansowanie z LGD Chata Kociewia

Rozpoczęcie działalności gospodarczej – dofinansowanie z LGD Chata Kociewia.

 

Kto może się ubiegać o środki na rozpoczęcie działalności?

Jeśli ktoś myśli o założeniu działalności gospodarczej – może warto sprawdzić, co oferuje Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy, że około 1,6 mln zł przeznaczymy na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby, które nie są zarejestrowane w KRUS, i nie prowadziły przez ostatnie 2 lata działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza, rozpoczęta w wyniku realizacji projektu musi być utrzymana przez 2 lata po otrzymaniu pieniędzy.

Dodatkowym warunkiem jest, żeby osoba, która planuje rozpocząć działalność, była pełnoletnia, i miała miejsce zamieszkania na terenie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia (tu przypomnę, że to obszar Powiatu Starogardzkiego poza miastem Starogard Gdański oraz Powiatu Kościerskiego- Gmina Liniewo i Stara Kiszewa).

 

Na co można otrzymać te pieniądze?

Taki przyszły przedsiębiorca ma szansę otrzymać 100 tys. zł na wydatki związane z rozpoczęciem działalności opisanej we wniosku o dofinansowanie. W ramach tych pieniędzy sfinansować będzie można różne działania, które są niezbędne, żeby zorganizować nowe przedsiębiorstwo, np.: remont, budowa, zakup nowych maszyn lub wyposażenia.

 

Co trzeba zrobić, żeby te pieniądze otrzymać?

Oczywiście warunkiem uzyskania tych pieniędzy jest opracowanie i napisanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem. Planowany termin składania wniosków jest wyznaczony najwcześniej na wrzesień tego roku. To oznacza, że do końca października 2016r. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia będzie przyjmować wnioski. Tak złożony wniosek będzie można realizować w latach 2017- 2018.

 

Na co warto zwrócić uwagę przygotowując wniosek?

Przygotowując wniosek warto skorzystać z oferty doradczej LGD. Warto też zajrzeć na stronę LGD Chata Kociewia, żeby zapoznać się z kryteriami wyboru projektów. W kryteriach wskazano istotne dla Programu LEADER oraz dla LGD elementy, które należy wypełnić, żeby zostać dobrze ocenionym. Najwyżej punktowane projekty otrzymają dofinansowanie.

 

Jak LGD pomaga przy zdobywaniu pieniędzy i późniejszej realizacji zadań?

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia udziela szczegółowych informacji na temat ubiegania się o te pieniądze. Doradztwo prowadzone jest przez wykwalifikowane biuro z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej. W biurze doradcy służą pełną i najbardziej aktualną informacją na temat planowanych konkursów. Wszelkie bieżące informacje będą ukazywały się na stronie internetowej Chaty Kociewia (www.chatakociewia.pl), na facebooku LGD Chata Kociewia. Chętni będą otrzymywać sms i maile z bieżącymi informacjami. Prowadzić będziemy spotkania informacyjno-szkoleniowe z wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz wydamy podręcznik informujący o dostępnych konkursach. A otwarcie sezonu konkursowego nastąpi podczas konferencji, o której szczegółowej dacie zostaną wszyscy zainteresowani powiadomieni.

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia ma dodatkową ofertę dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia lub są po 50 roku życia i chcą założyć działalność gospodarczą przy pomocy środków z LGD Chata Kociewia. Dla nich przewidujemy specjalne szkolenia z przedsiębiorczości oraz planujemy finansować sporządzenie biznesplanu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie LGD pomagać będzie w skutecznej, poprawnej realizacji projektu. Warto pytać o wszystko, bo to zwiększa szanse na poprawne przygotowanie i realizację zadań.

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tej formy wsparcia, do skorzystania z poradnictwa biura. Zapraszam: na stronę internetową LGD Chata Kociewia, do skorzystania z porad telefonicznych (58 56 018 82) oraz do nas do biura w Nowej Wsi Rzecznej przy ul. Rzeczna 18.

 

Magdalena Forc-Cherek – Prezes Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia