Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Raport o stanie gminy za rok 2018

RAPORT O STANIE GMINY KALISKA ZA ROK 2018

Informacja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Kaliska – podsumowanie działalności Wójta Gminy Kaliska w roku 2018.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) został przedłożony Przewodniczącemu Rady Gminy Kaliska raport o stanie Gminy Kaliska za 2018 rok.

Informuję, iż w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu. W tym celu mieszkaniec Gminy Kaliska zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Kaliska.

Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zwołana zostanie sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie gminy. Sesję Rady Gminy Kaliska planuje się na dzień 25 czerwca 2019 roku.

 

Raport o stanie gminy Kaliska:

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/985/Zarzadzenie_nr_66_2019_z_dnia_30_maja_03-06-2019_14-20-20.pdf

 

 

Kaliska, 04.06.2019 rok

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                     Sławomir Janicki