Accessibility

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17.10.2012 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Kaliska.

Kaliska, 2012-10-10

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Rady Gminy Kaliska

 

ROM.0012.2012.III

 

Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia

08.03.1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić Radnego

z pracy zawodowej w celu brania udziału

w pracach organu Gminy

 

                                                          

                                                        Mieszkańcy

                                                          

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 17.10.2012 r. o godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 31.08.2012 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w dniu 31.08.2012 r.
  4. Informacja na temat ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2012/2013
  5. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów kończących szkołę podstawową i gimnazjum.
  6. Opiniowanie wybranych projektów uchwał  przygotowanych na XXIII Sesję Rady Gminy Kaliska planowaną na dzień 23 października 2012 r.
  7.  Sprawy różne.
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                             Katarzyna Pettka