Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 13.03.2006 r. (poniedziałek) o godz. 15;30 w Urzędzie Gminy Kaliska-pokój Radnego-Nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza wykonania budżetu za 2005 rok w zgodności z uchwałą budżetową z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia. 5. Sprawy organizacyjne. 6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji: Zbigniew Muchowski