Accessibility

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 19.09.2005 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój Radnego - Nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2005 r. 3. Wypracowanie i przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej co do wykonania budżetu Gminy Kaliska za I półrocze 2005 r. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 5. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia. 6. Sprawy organizacyjne. 7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji: Zbigniew Muchowski