Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.05.2006 r.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 18.05.2006 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój Radnego - Nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliskach za rok 2005 - c.d. - ocena i wypracowanie stanowiska. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego popsiedzenia. 4. Sprawy organizacyjne. 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Muchowski