Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Pzewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 29.08.2005 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój Radnego - Nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza wykonania budżetu Gminy Kaliska za I półrocze br. 3. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu br. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 5. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia. 6. Sprawy organizacyjne. 7. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Muchowski