Accessibility

Posiedzenie Komisji Problemowych - 19.10.2006

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Zbigniew Szarafin zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Problemowych, które odbędzie się dnia 19 października 2006 roku (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy Kaliska. Początek o godz. 16.30

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przedstawienie bilansu Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. 3. Zaopiniowanie proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2007r. 4. Zaopiniowanie proponowanych stawek podatków i opłat na rok 2007: a) ceny odpadów komunalnych, b) opłaty targowej , c) opłat na cmentarzu komunalnym, d) ceny wody i ścieków 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006. 6. Wolne wnioski.