Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w dniu 2005.09.21 (środa) o godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 3. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu. 4. Dyskusja nt. turystyki w Gminie Kaliska. 5. Dyskusja nt. programu „Odnowy Wsi” – 2005 r. 6. Propozycje do budżetu Gminy Kaliska na 2006 rok. 7. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Pawłowski