Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w dniu 2005.09.08 (czwartek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 3. Zapoznanie się ze stopniem realizacji bieżących inwestycji w gminie (m.in. wyjazd do szkoły w Kaliskach). 4. Ocena działalności Wójta nt. walki z bezrobociem w gminie. 5. Opinia Komisji nt. propozycji Wójta w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. 6. Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami firmy „AMBROŻY” z Warszawy. 7. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Pawłowski