Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w dniu 2005.09.08 (czwartek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 3. Zapoznanie się ze stopniem realizacji bieżących inwestycji w gminie (m.in. wyjazd do szkoły w Kaliskach). 4. Ocena działalności Wójta nt. walki z bezrobociem w gminie. 5. Opinia Komisji nt. propozycji Wójta w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. 6. Zaopiniowanie programu gospodarki odpadami firmy „AMBROŻY” z Warszawy. 7. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 8. Wolne wnioski. 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Pawłowski