Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej - 08.05.2006 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 08.05.2006 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu. 4. Dyskusja nad projektem regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. 5. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawłowski