Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej - 08.02.2006 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w dniu 2006.02.08 (środa) o godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 3. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu. 4. Opinia Komisji nt. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaliska. 5. Plan pracy Komisji na 2006 r. 6. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawłowski