Accessibility

Posiedzenie Komisji Gospodarczej - 08.02.2006 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji , które odbędzie się w dniu 2006.02.08 (środa) o godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 3. Realizacja wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu. 4. Opinia Komisji nt. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaliska. 5. Plan pracy Komisji na 2006 r. 6. Ogłoszenia Przewodniczącego Komisji. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Pawłowski