Accessibility

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2005 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kaliska, pok. nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Zapoznanie się i wyrażenie opinii co do propozycji Zespołu pracującego nad przyszłościowym modelem oświaty w gminie. 4. Rozpatrzenie złożonych wniosków i wybranie absolwenta – maturzysty do nagrody Rady Gminy Kaliska. 5. Zaopiniowanie propozycji Wójta Gminy Kaliska w sprawie zmiany składu Rady Społecznej OZ w Kaliskach. 6. Informacje różne. 7. Wolne wnioski.

z up. Przewodniczącej Komisji

Izabela Rożek