Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2005 roku (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Kaliska, pok. nr 24.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Zapoznanie się i wyrażenie opinii co do propozycji Zespołu pracującego nad przyszłościowym modelem oświaty w gminie. 4. Rozpatrzenie złożonych wniosków i wybranie absolwenta – maturzysty do nagrody Rady Gminy Kaliska. 5. Zaopiniowanie propozycji Wójta Gminy Kaliska w sprawie zmiany składu Rady Społecznej OZ w Kaliskach. 6. Informacje różne. 7. Wolne wnioski.

z up. Przewodniczącej Komisji

Izabela Rożek