Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27.09.2005 r. (wtorek) o godz. 15:00 w pokoju Radnego Nr 24 w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

Proponowana tematyka posiedzenia: 1. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Zaopiniowanie propozycji Wójta Gminy Kaliska w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. 4. Wnioski Komisji dot. projektu budżetu gminy na 2006 r. 5. Zaopiniowanie Uchwały Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w sprawie wyrażenia opinii dot. zaciągnięcia kredytu bankowego przez POZ w Kaliskach. 6. Zaopiniowanie Uchwały Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Kaliskach w sprawie zmiany schematu organizacji Ośrodka Zdrowia będącego załącznikiem do statutu Ośrodka Zdrowia. 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji Ewelina Rębisz