Accessibility

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza konkurs

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

 

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców),
  • domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich) z terenów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, będą mieli okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą.

 

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.