Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Piękna Wieś w Gminie Kaliska 2019

Dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kaliska podsumowano konkurs "Piękna wieś w gminie Kaliska 2019"
oraz "Piękna Wieś Pomorska 2019". W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki, uczestnicy konkursów oraz członkowie komisji konkursowej.

 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” przeprowadzono w kategorii: „Zagroda rolnicza”.

 

Konkurs „Piękna wieś w gminie Kaliska 2019” przeprowadzono w kategorii: „Posesja nierolnicza”.

 

W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2019” udział wzięły 3 zagrody, natomiast do konkursu „Piękna wieś w gminie Kaliska 2019”  przystąpiły 4 posesje.

 

Dla posesji nierolniczych konkurs zakończył się na etapie gminnym, natomiast zagroda rolnicza wzięła udział w dalszych etapach konkursu, prowadzonego przez Województwo Pomorskie.

 

Skład gminnej komisji konkursowej oceniającej posesje nierolnicze i zagrody przedstawiał się następująco:

 

  1. Bożena Jeleniewska - Sekretarz Gminy Kaliska.
  2. Franciszek Szandrach – Radny Gminy Kaliska.
  3. Sylwia Chyła-Sandak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego.
  4. Zenon Kopciowski - właściciel centrum ogrodniczego „Frank-raj” we Franku.
  5. Iwona Grajewska-Megger – pracownik Urzędu Gminy Kaliska.

 

Komisja oceniała posesje nierolnicze i zagrody dnia 04 czerwca 2019 roku.

 

Zgodnie z określonymi przez organizatorów kryteriami konkursów na rok 2019, komisja przyznała następujące miejsca:

 miejsce       

konkurs Piękna Wieś w gminie Kaliska                 

 

konkurs Piękna Wieś Pomorska

 

I

Grażyna i Edwin Lipscy

 

Elżbieta i Bogusław Prabuccy

 

II

ex aequo:

Barbara Andrearczyk

Jerzy Troka

ex aequo:

Teresa Brzezińska

Elżbieta i Tomasz Gulgowscy

III

Krystyna Winnicka

 

 

 

 

Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z talonami pieniężnymi do realizacji w Centrum Ogrodniczym Frank-raj we Franku. Za I miejsce talon o wartości 200 zł, za II miejsce – 150 zł, za III – 100 zł.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach oraz gratulujemy laureatom. Wszystkim uczestnikom konkursów oraz komisji oceniającej serdecznie dziękujemy za wkład pracy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z podsumowania konkursów oraz zdjęć posesji uczestniczących w konkursach: