Accessibility

Państwo Teresa i Zbigniew Kilich obchodzili jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego

PAŃSTWO TERESA I ZBIGNIEW KILICH OBCHODZILI jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” - Konstanty Ildefons Gałczyński

W dniu 4 października 2019 r. Państwo Teresa i Zbigniew Kilich obchodzili jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Ich ślub cywilny i kościelny odbył się w Kaliskach.

Po ślubie Jubilaci przez 8 lat mieszkali w Kaliskach, a następnie przeprowadzili się do Starogardu Gdańskiego. Oboje pracowali zawodowo i teraz są na zasłużonych emeryturach. W 2016 r. zdecydowali się na powrót do Kalisk.
Państwo Teresa i Zbigniew Kilich mają 2 dzieci i 3 wnuków.

Z okazji „Złotych Godów” odwiedzili Szanownych Jubilatów: Wójt Gminy Kaliska i Kierownik USC Kaliska, życząc Im wiele zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na następne, wspólne lata – wszystkiego najlepszego!!!