Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Otwarcie Przedszkola

Decyzją rządu dopuszczono możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. W efekcie  przeprowadzonej diagnozy, dotyczącej zainteresowania oddaniem dziecka pod opiekę przedszkoli w gminie Kaliska, dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zdecydowała o wznowieniu działalności Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach od dnia 18 maja 2020 roku.

 

Ze względu na brak zainteresowania rodziców oddaniem dzieci do przedszkola w Piecach placówka ta pozostanie w dalszym ciągu zamknięta.

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach działać będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami. Obecnie prowadzone są przygotowywania przedszkola do spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  by zapewnić bezpieczeństwo zarówno podopiecznym, jak i pracownikom.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup zostanie ograniczona, dlatego pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracujących. Rodzice pracujący, którzy zadeklarują wolę oddania dziecka pod opiekę przedszkola, powinni zgłosić tę decyzję
z pięciodniowym wyprzedzeniem. Dla dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola, nadal będą organizowane zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.