Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy w Kaliskach  przypomina  producentom  rolnym,  składającym wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o zmianie terminu składania tych wniosków, z  miesiąca  marca  na  luty .

Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2013r.

                                                                                       Wójt Gminy Kaliska

                                                                                         Sławomir Janicki