Accessibility

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy w Kaliskach  przypomina  producentom  rolnym,  składającym wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego o zmianie terminu składania tych wniosków, z  miesiąca  marca  na  luty .

Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2013r.

                                                                                       Wójt Gminy Kaliska

                                                                                         Sławomir Janicki