Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie o wstępnej selekcji na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kaliska

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJ¡CYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy.

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana

1. Monika Beling - Bartel Wielki 2. Mirosława Borucka - Kaliska 3. Honorata Bukowska - Lubichowo 4. Joanna Cieplińska - Frank 5. Sylwia Drewczynska - Strych 6. Sylwia Juszkiewicz - Zblewo 7. Karolina Kowalczyk - Kaliska 8. Joanna Mielniczek - Starogard Gdanski 9. Anna Moczadło - Kaliska 10. Ilona Muza - Chwarzno 11. Agnieszka Sękowska - Czersk 12. Rafał Szczykutowicz - Starogard Gdański 13. Joanna Troka - Kazub

Sekretarz Gminy Kaliska Grażyna Żytkowiak