Accessibility

Ogłoszenie o wstępnej selekcji na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kaliska

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJ¡CYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa stanowiska pracy: Referent ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy.

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana

1. Monika Beling - Bartel Wielki 2. Mirosława Borucka - Kaliska 3. Honorata Bukowska - Lubichowo 4. Joanna Cieplińska - Frank 5. Sylwia Drewczynska - Strych 6. Sylwia Juszkiewicz - Zblewo 7. Karolina Kowalczyk - Kaliska 8. Joanna Mielniczek - Starogard Gdanski 9. Anna Moczadło - Kaliska 10. Ilona Muza - Chwarzno 11. Agnieszka Sękowska - Czersk 12. Rafał Szczykutowicz - Starogard Gdański 13. Joanna Troka - Kazub

Sekretarz Gminy Kaliska Grażyna Żytkowiak