Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Kaliska informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntów w miejscowości Smolnik oraz gruntu wraz z budynkiem i wyposażeniem hydroforni w Studzienicach. Przetargi odbędą się 3 lipca 2014 r. o godz. 15.30 z Urzędzie Gminy Kaliska.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kaliska pod numerem telefonu 58/5889201 wew. 33, pk. nr 1.

 

Ogłoszenie - Smolnik

Ogłoszenie - Studzienice

 

 

                                      Położenie terenu do sprzedaży w miejscowości Smolnik