Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

KONKURS pn. „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2013

 

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kaliska do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2013, Wójt Gminy Kaliska informuje  o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Kaliska.

 

W ramach konkursu mogą być zgłaszane zadania, które dotyczą źródeł ciepła zasilających budynki:

 

 • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, gdzie docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW,
 • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 • wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.
 •  

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w 2013 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 

 • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą),
 •  

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:

 

 • kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
 • kotłów opalanych biomasą,
 • pomp ciepła,
 • kolektorów słonecznych.
 •  

Wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków ( zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW "Czyste Powietrze Pomorza” - edycja 2013)

 

Mieszkańcy Gminy Kaliska zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza" -  edycja 2013, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Kaliska, przy ul. Nowowiejskiej 2  wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2013 r.  

                 Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Kaliska - pokój nr 15 u Pani Małgorzaty Węsierskiej.

 

 

                                                                                                                                                            Z poważaniem,

 

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Kaliska

 

                                                                                                                                                          Sławomir Janicki

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania formularz wniosku o dofinansowanie "Czyste Powietrze Pomorza"